Odbudowa populacji zajęcy – prof. dr hab. Roman Dziedzic – portal: lubelskie.pl

Portal "Lubelskie smakuj życie" informuje o trwającym od kilu lat pilotażowym programie, który ma odbudować populację zwierzyny drobnej w naszym regionie. Od 2010 roku wypuszczono na wolność prawie dwa tysiące zajęcy. Opiekę naukową nad projektem sprawuje prof. dr hab. Roman Dziedzic z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

link do artykułu: www.lubelskie.pl/aktualnosci/odbudowujemy-populacje-zajecy/