Zmarła dr hab. inż. Halina Pawlak

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 lutego 2018 r.
zmarła

ś. p.

dr hab. inż. Halina Pawlak 

długoletni pracownik Katedry Podstaw Techniki,
kierownik Zakładu Ergonomii,
specjalista z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego,
Członek Zarządu Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności,
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA,
założycielka Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii,
autorka licznych rozpraw naukowych,
opiekun i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 lutego 2018 r. o godz. 10:00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii  Produkcji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie