AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU – zakończenie realizacji projektu

 

Informujemy,
że została zakończona realizacja projektu

AGROTURYSTYKA
SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

czas trwania realizacji
03.08. 2009 – 31.08. 2010 r.
Nr projekt: POKL.08.01.01-06-046/09

 

[  więcej informacji – plik PDF  ]

 

 ——————————————————————————

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego