Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej spalanej przemysłowo – prof. dr hab. Andrzej Marczuk, mgr inż. Jacek Caban – “Przemysł chemiczny”

 

W kolejnym numerze "Przemysłu chemicznego" ukazał się artykuł "Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania", którego współautorami są prof. dr hab. Andrzej Marczuk i mgr inż. Jacek Caban. Obecnie wciąż rośnie zapotrzebowanie na nowe źródła energii – w tym także te odnawialne – z biomasy, nie stanowiące zagrożenia dla środowiska. Należy do nich wierzba, która jednak ze względu na dużą wilgotność musi być poddana odpowiedniemu procesowi osuszania. Badania obejmowały ocenę parametrów energetycznych trzyletniej wierzby wiciowej. Największym atutem w procesie spalania tej biomasy jest mała ilość popiołu i siarki w porównaniu do innych surowców.

 

więcej informacji w artykule: