Chemia świątecznego stołu

Opis: Celem warsztatów jest pokazanie wszystkim uczniom jakie reakcje zachodzą pomiędzy substancjami używanymi do przygotowania świątecznych potraw a innymi związkami chemicznymi. Warsztaty mają również na celu przełamanie niechęci młodzieży do chemii jako nauki trudnej i niezrozumiałej. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać doświadczenia z roztworami wybranych konserwantów. Mamy nadzieję, że wykonane doświadczenia sprawią, że postrzeganie uczniów chemii zmieni się diamertalnie.

 

Prowadzący: Jadwiga Stachowicz

 

Liczba osób:  34

Lokalizacja:  Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: zajęcia w laboratorium

Uwagi: Zajęcia mogą odbywać się na pracowni chemicznej, kiedy nie ma ćwiczeń przewidzianych harmonogramem studiów.