Przewód doktorski Ali Ridha Mustafa Al-Yasiry

 Przewód doktorski Ali Ridha Mustafa Al-Yasiry pt. "The effect Boswellia serrata resin dietary supplementation on the rearing efficiency and health status of broiler chickens” wykonany pod kierunkiem dr hab. Bożeny Kiczorowskiej. Promotor pomocniczy dr inż. Wioletta Samolińska

 
 Pliki PDF do pobrania: