Wyróżnienia za publikacje i działalność naukową

JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk w dniu 2 lutego 2018 r. docenił w sposób szczególny wyróżniających się nauczycieli akademickich za działalność naukową obejmującą lata 2013-2016 wręczając Wyróżnienia Naukowe.
Wyróżnienia zostały przyznane po raz pierwszy w historii Uczelni, za osiągnięcie najwyższej liczby punktów za publikacje z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz za uzyskane patenty naukowe. Wyróżnionych zostało 65 Pracowników Naukowych z sześciu wydziałów. Przyznane wyróżnienia naukowe obejmują dodatek finansowy do comiesięcznego wynagrodzenia.

Uroczyste wręczenie wyróżnień przez Rektora było okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych pracowników naukowych, którzy osiągają wysokie noty w działalności naukowej i są dumą naszej Uczelni.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Pracownikom Naukowym!

 

Nagrodzeni z Wydziału Agrobioinżynierii:
1. dr hab. Cezary Kwiatkowski
2. dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko
3. prof. dr hab. Marian Wesołowski
4. dr hab. Danuta Sugier
5. prof. dr hab. Barbara Kołodziej
6. drof. dr hab. Elżbieta Bielińska
7. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
8. prof. dr hab. Stanisław Baran
9. prof. dr hab. Andrzej Woźniak
10. dr hab. Barbara Futa
11. dr Sylwia Okoń
12. dr hab. Grażyna Żukowska
13. dr Krzysztof Różyło

Nagrodzeni z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
1. dr hab. Łukasz Adaszek
2. prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
3. prof. dr hab. Krzysztof Kostro
4. dr hab. Marcin Tatara
5. dr hab. Piotr Brodzki
6. dr hab. Ewa Tomaszewska
7. prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
8. prof. dr hab. Cezary Kowalski
9. dr hab. Adam Brodzki
10. prof. dr hab. Andrzej Wernicki
11. dr Marta Dec

Nagrodzeni z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
1. prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
2. prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
3. dr hab. Katarzyna Ognik
4. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
5. dr hab. Magdalena Gryzińska
6. dr hab. Małgorzata Kwiecień
7. dr hab. Iwona Janczarek
8. dr hab. Tomasz Mieczan
9. prof. dr hab. Anna Czech
10. dr hab. Anna Winiarska-Mieczan
11. dr hab. Mariusz Florek
12. dr hab. Grzegorz Borsuk
13. prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

Nagrodzeni z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1. dr hab. Bożena Denisow
2. prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak
3. dr hab. Elżbieta Patkowska
4. dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak
5. prof. dr hab. Mirosław Konopiński
6. dr hab. Agata Konarska

Nagrodzeni z Wydziału Inżynierii Produkcji
1. prof. dr hab. Dariusz Dziki
2. dr hab. Renata Różyło
3. dr hab. Tomasz Oniszczuk
4. dr Marek Niezgoda
5. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
6. prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
7. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
8. dr hab. Paweł Sobczak
9. dr Siemowit Muszyński
10. prof. dr hab. Janusz Nowak
11. prof. dr hab. Wiesław Piekarski
12. dr hab. Rafał Nadulski
13. prof. dr hab. Agnieszka Sujak

Nagrodzeni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
1. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
2. dr hab. Michał Świeca
3. prof. dr hab. Barbara Baraniak
4. dr Urszula Złotek
5. prof. dr hab. Stanisław Mleko
6. dr Anna Jakubczyk
7. prof. dr hab. Waldemar Gustaw
8. dr hab. Bartosz Sołowiej
9. dr hab. Adam Waśko