Barwienie komórek mikroorganizmów

Opis:

  • Omówienie celu i sposobu barwienia
  • Wykonanie barwienia złożonego
  • Obserwacje mikroskopowe
  • Rysunek na podstawie obserwacji
  • Podsumowanie ćwiczenia

 

Prowadzący: Anna Krzepiłko

 

Liczba osób: 15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 45-60 min

Forma: zajęcia w laboratorium

Uwaga: konieczne fartuchy ochronne, kontrakt z odczynnikami,

             dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych