Wykorzystanie ciepła odpadowego – silnik Stirlinga

Opis: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami termodynamiki oraz możliwościami wykorzystania "odpadowej" energii cieplnej z szeregu procesów. Wyjaśniona zostanie zasada działania silnika Stirlinga oraz będą przeprowadzone zajęcia pokazowe na prostym modelu tego urządzenia.

 

Prowadzący: Dariusz Dziki
 

Liczba osób: 15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 30-45 min
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, zajęcia w laboratorium