O analizie rynku pozyskania olejów przepracowanych z ciągników rolniczych w odniesieniu do ochrony środowiska – dr hab. inż. Sławomir Juściński – “Przemysł chemiczny”

Na łamach "Przemysłu chemicznego" ukazał się artykuł dr hab. inż. Sławomira Juścińskiego dotyczący analizy rynku pozyskiwania  zużytych olejów silnikowych w ciągnikach rolniczych. Skażenie środowiska naturlanego jest jednym z istotnych problemów związanych z eksploatacją oleju, a najlepszym rozwiązaniem jest jego rerafinacja w celu usunięcia zanieczyszczeń. W latach 2003-2014 przeprowadzono badania dotyczące określenia ilości pozyskanych olejów z ciagników rolniczych w okresie gwarancji i po jego upływie. W pierwszym przypadku wykonano prawie 400% więcej usług wymiany zużytego oleju. Wyniki poddano także analizie statystycznej.

Więcej w artykule: