mgr inż. Robert Pełka

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Roberta Pełki

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Oddziaływanie odpadu pocelulozowego i komunalnego osadu ściekowego na rośliny i właściwości fizykochemiczne gleby”