Gratulacje dla Prof. Romana Dziedzica z okazji przyznania Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Roman Dziedzic odebrał gratulacje od JM Rektora Prof. Zygmunta Litwińczuka w związku z przyznaniem indywidualnej Nagrody II Stopnia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.

Pan Profesor Roman Dziedzic pracuje na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w Zakładzie Ekologii Zwierząt i Łowiectwa.      

Serdecznie gratulujemy!