Nominacja na stanowisko prof. nadzwyczajnego dla dr hab. Pawła Glibowskiego

Podczas Senatu w dniu 26 stycznia 2018 roku, JM Rektor Prof. Zygmunt Litwińczuk wręczył Panu dr hab. Pawłowi Glibowskiemu dokument stwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dr hab. Paweł Glibowski pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajdują się m.in.: żywnienie w osteoporozie i chorobach układu krążenia, probiotyki.

Serdecznie gratulujemy!