Dyplomy dla najlepszych studentów za stypendia ministerialne

Na posiedzeniu Senatu dnia 26 stycznia 2018 r. JM Rektor wręczył Studentom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2017/2018. Wydarzeniu temu rangi dodaje fakt, iż studenci Uniwersytetu wypadli najlepiej na tle lubelskich uczelni, otrzymując aż 13 stypendiów. 

 

W skali kraju – wśród uczelni przyrodniczych- zajmujemy drugie miejsce, zaraz po Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie (17 stypendiów).

W gronie wyróżnionych studentów znaleźli się:

1. Michał Dworniczak – biotechnologia

2. Katarzyna Kępka – behawiorystyka zwierząt

3. Loretta Kłodzińska – behawiorystyka zwierząt

4. Anna Patrycja Kołodziej – zootechnika

5. Ewelina Kucharska – bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

6. Sylwia Paprocka – bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

7. Monika Przetacznik – hipologia i jeździectwo

8. Katarzyna Sadowska – wetrynaria

9. Dominika Skalska-Serafin – weterynaria

10. Karolina Tymoszuk – zielarstwo i terapie roślinne

11. Monika Zastrzeżyńska – hipologia i jeździectwo

12. Lucyna Zygmunt – weterynaria

13. Szymon Żyła – weterynaria

 

Gratulujemy studentom i kadrze nauczycielskiej Uniwersytetu Przyrodniczego!