Relacja z otwarcia wystawy prac semestralnych studentów kierunku architektura krajobrazu

Uroczystego otwarcia wystawy dokonały Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Zenia Michałojć wraz z Prodziekan dr hab. Bożeną Denisow.

 

Wstawę zoorganizowaną przez studentów architektury krajobrazu można zwiedzać do 9 lutego 2018 r. w holu głównym Agro II, ul. Akademicka 15.
 

 

Wystawa prezentuje prace studentów II roku studiów drugiego stopnia architektury krajobrazu poruszające możliwości zagospodarowania architektonicznego terenów i obszarów przestrzeni publicznej. Powstały one w ramach realizacji prac semestralnych w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu pod kierunkiem: dr hab. inż. Małgorzaty Mileckiej i prof. dr hab. Jana Marii Rylke.

 

 

Poruszana tematyka prac, to m. in. zagospodarowanie terenów na Kośminku w Lublinie, rewaloryzacja ogrodów przyklasztornych, ogród polski w tradycji i współczesności czy aspekty unikatowości krajobrazu Polski.

 

A oto, co sami studenci powiedzieli o swoich pracach:
-Projekt "Ogród Polski" był naszym wyobrażeniem o tradycyjnym, osadzonym w polskiej kulturze ogrodzie. Dla części z nas inspiracją były historyczne ogrody dworskie, inni zaprojektowali współczesne rozwiązania, ale akcentujące rodzimy charakter ogrodu. Mieliśmy duża swobodę w stosunku do formy. Nacisk położony został na ideę projektową i odszukanie elementów stanowiących esencję polskości i rodzimości w ogrodzie. Inspiracją były dzieła literackie, obrazy oraz historyczne opisy ogrodów.

-Projekt koncepcji nowej dzielnicy Kośminek przedstawia ideę miasta zrównoważonego. Poprzedzony został szeregiem analiz. Były to: analizy funkcjonalno-przestrzenne, kompozycyjne, przyrodnicze oraz społeczne. Wykonanie wnikliwych badań pozwoliło na określenie potencjału miejsca, ograniczeń wynikających z sąsiedztwa, a także potrzeb jego mieszkańców oraz mieszkańców całego Lublina. Wykonane projekty stanowią odpowiedź na te potrzeby. Powstało kilka grup projektowych, każda opracowała indywidualną koncepcję zagospodarowania terenu, dla którego przewidziano zróżnicowany program użytkowy.

 

 

O wystawie można przeczytać także w:

  • gazecie KURIER LUBELSKI z dnia 24 stycznia 2018 r.

oraz na stronie www pod adresem

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/kosminek-po-nowemu-i-ogrody-klasztorne-takie-pomysly-na-lublin-maja-studenci-uniwersytetu-przyrodniczego,12874204/

 

  • gazecie DZIENNIK WSCHODNI z dnia 24 stycznia 2018 r.