Studenci kierunku „Zielarstwo i terapie roślinne” z wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

11 stycznia 2018 r. studenci kierunku Zielarstwo i Terapie Roślinne (studia stopnia pierwszego) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uczestniczyli w ramach przedmiotu Obrót Produktami Zielarskimi, w spotkaniu zorganizowanym przez dr inż. Wiolettę Wróblewską z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie było kolejnym, na przestrzeni ostatnich lat, przykładem współpracy WIORiN i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

W pierwszej części studenci spotkali się z dr inż. Teresą Wyłupek Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Grzegorzem Kuną zastępcą Wojewódzkiego Inspektora ds. Ochrony Roślin oraz Jolantą Szałas zastępcą Wojewódzkiego Inspektora ds. Nasiennictwa. Przedstawili oni zakres działalności poszczególnych działów WIORiN, tj. Działu Ochrony Roślin i Techniki, Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Działu Nadzoru Nasiennego oraz Wojewódzkiego Laboratorium. Poruszono także zagadnienia związane z ochroną, kontrolą i obrotem materiału roślinnego.
 

 

 

W praktycznej części spotkania studenci zwiedzili laboratorium. To w nim są przeprawadzane m. in. ocena materiału siewnego, badania roślin czy produktów roślinnych i rzeczy stwierdzające lub wykluczające obecność organizmów szkodliwych, kwarantannowych czy regulowanych.