5. Międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych

 

W dniach 12-13 stycznia 2018 roku odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych zorganizowana przez  ESP SIG & BESIG IATEFL POLAND oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Temat tegorocznej Konferencji to „Jak specjalistyczny powinien być języki specjalistyczny i język biznesu.” (“How Specific does English for Specific Purposes and Business English Need to Be”).

 

Konferencję otworzyła Pani Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. Słowo wstępne wygłosili Vice Prezes IATEFL Poland, Andrzej Obstawski oraz Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie. W tym roku naszym uczestnikom zaproponowaliśmy rozszerzoną ofertę tematyczną: języki specjalistyczne oraz język biznesu.

 

Sesje plenarne uświetnili światowej sławy eksperci w nauczaniu języków specjalistycznych i języka biznesu: Ian Badger, Bristol, UK oraz Geoff Tranter, Technical University, Dortmund.

 

 


 

W czasie dwóch dni konferencji poruszone zostały następujące kwestie:
* specjalizacja w nauczaniu języków specjalistycznych, jako wyzwanie dla lektorów,
* najbardziej efektywne metody nauczania na kierunkach inżynierskich,
* programy nauczania w języku angielskim przygotowujące do działania w konkretnym środowisku    zawodowym,
* współpraca pomiędzy specjalistami w dziedzinie, a nauczycielami języków obcych,
* angielski język biznesowy, jako język komunikacji międzynarodowej,
* komunikacja w lotnictwie – język prosty nie znaczy łatwy,
* gramatyka, jako integralna cześć kursu języka specjalistycznego,
* szczególne potrzeby studentów z dysleksją, dysgrafią, ADHD,
* współczesne technologie – dobrodziejstwo czy przekleństwo.

 

Sesjom przysłuchiwało się niemal 100 uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy oraz Polski zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Przyrodniczego konferencję również w tym roku można było śledzić w Internecie.

Tegoroczna Konferencja ESP SIG & BESIG IATEFL Poland była wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.
 

Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland

fot. M. Niedziółka