Zmiana tytułów czasopism

 
Informujemy, że w 2017 r. nastąpiła zmiana tytułów czasopism:
 
  • z Annales UMCS sec. E Agricultura na Agronomy Science
  • z Annales UMCS sec. EE Zootechnica na Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy
  • z Annales UMCS sec. EEE Horticultura na Annales Horticulturae
 
PRZEZ DWA LATA W TYCH CZASOPISMACH OPRÓCZ NOWEGO TYTUŁU
BĘDZIE PODAWANY TAKŻE STARY TYTUŁ
PUNKTACJA MINISTERIALNA ZOSTAJE ZACHOWANA