UP w Lublinie osoby na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy

 Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

poszukuje z grona pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
osoby na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy

do obsługi Programu Erasmus+

 

Opis stanowiska:

  • obsługa wyjazdów studentów na część studiów i na praktyki w ramach programu Erasmus+
  • zamieszczanie informacji na stronie internetowej Programu Erasmus +
  • opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim na podstawie danych z Wydziałów
  • podejmowanie aktywności wspomagających realizację wymiany studentów i pracowników m.in. współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy
  • promocja i informacja Programu Erasmus+
 
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
  • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty:


 

W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Działu– tel. 81 445 65 94 lub 510 110 259.