O przyszłości produkcji jabłek, Prof. dr hab. Eberhard Makosz www.sadownictwo.com.pl

W dniach 10 i 11 stycznia 2018 roku odbyły się w Nadarzynie Targi Sadownictwa i Warzywnictwa,
na których prezentację dotyczącą zbiorów jabłek autorstwa prof. dr hab. Eberharda Makosza z Katedry Sadownictwa i Szkółkarstwa przedstawił dr Tomasz Lipa.

Dowiadujemy się o przyczynie wzrostu cen jabłek, spadku ich walorów smakowych oraz o sposobach poprawy tego stanu rzeczy i podniesienia jakości produkcji.