Dostęp do nowych narzędzi bibliometrycznych – InCites i SciVal

 

 

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych:
– InCites (dodatek do bazy Web of Science), narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science, które pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Wymaga założenia konta osobistegoszczegółowe informacje.

– SciVal (dodatek do bazy Scopus), narzędzie do analizy danych z bazy Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistegoszczegółowe informacje.
 

Dodatkowo licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania.