Springer Open Choice

 

Uprzejmie informujemy, że program finansowany przez MNiSW umożliwia polskim naukowcom bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie wolnego dostępu (Open Access).

Springer Open Choice umożliwia wybór zasady publikacji – tradycyjnej lub Open Access.   
Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access.    

Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.
Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW mogą skorzystać autorzy korespondencyjni, czyli zarazem osoby kontaktujące się z wydawnictwem, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer.
Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów.
 

Więcej informacji oraz instrukcja na stronie: Wirtualna Biblioteka Nauki