Spotkanie Noworoczne JM Rektora ze Społecznością Akademicką

4 stycznia w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyło się Noworoczne Spotkanie JM Rektora ze społecznością akademicką.


 

Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk przedstawiając dokonania minionego roku wskazał sukcesy i osiągnięcia pracowników naszej Alma Mater oraz nakreślił plan działania na rok przyszły. Rektor złożył życzenia spełnienia zamierzonych planów i wszelkiej pomyślności. Zwracając się do pracowników emerytowanych podkreślił ich wkład w tworzenie uniwersytetu oraz zapewnił o życzliwej pamięci i trosce, jaką uczelnia ich otacza.
 

 

Podczas spotkania została zaprezentowana filmowa kronika prezentująca uczelniane wydarzenia 2017 r.  Uroczystość uświetnił koncert noworoczny w wykonaniu: Ela Wolińska – wokal, Aleksandra Grudziński – skrzypce, Wojciech Pawliszak – akompaniament. W repertuarze znalazły się kolędy, utwory muzyki filmowej i poważnej.
 

Spotkanie zakończono toastem noworocznym wzniesionym przy fontannie, gdzie członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składali sobie życzenia.