Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie badają zanieczyszczenie powietrza za pomocą komputerowego programu Operat FB. – “Przemysł chemiczny”

Na fermach zwierzęcych emitowana jest duża ilość zanieczyszczeń, co ma negatywny wpływ zarówno na zwierzęta, ludzi jaki iśrodowisko naturalne. W celu zminimalizowania tej destrukcji prowadzone są na szeroka skale badania. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, dr inż. Łukasz Wlazło, prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, dr hab. inż. Hanna Pawlak, dr inż. Wioletta Wnuk wraz z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej zbadali skład powietrza za pomocą programu komputerowego Operat FB.

Na poddanej badaniom farmie jakość powietrza –  w tym przypadku stężenie amioniaku – nie spełnia norm, w związku z czym zasadne jest wprowadzenie bezpiecznej technologii, zmniejszającej emisję tego gazu.

Więcej informacj w artykule.