Konkurs na dofinansowanie projektów w konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

Uprzejmie informujemy, że 28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:

www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/