Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie nr 2/CN/NN/2017/2017