Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk – twórcą specjalistycznego stołu do nowego centrum badawczo-rozwojowego. – Rolniczy Przegląd Techniczny

Na łamach " Rolniczego Przeglądu Technicznego" ukazał się artykuł o nowym, nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym (CBR) rozpylaczy polowych i sadowniczych, które zrealizowała przy wsparciu środków unijnych firma Agroplast.

Główną cześcią wyposażenia CBR są dwa elektroniczne stoły rowkowe, stosowane w jednostkach certyfikujących rozpylacze polowe. Drugi stół rowkowy -stacja diagnostyczna, powstał według autorskiej koncepcji dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Urządzenie ma automatyczny podajnik rozpylaczy, elektroniczny miernik przepływu oraz menzurki pomiarowe z czujnikami ciśnienia. 

Szczegóły w poniższym artykule: