Kierownik zadania nr 1:

Uzyskiwanie roślin potomnych przeznaczonych do sadzenia i jako matecznik

 

Dr inż. Marzena Parzymies

doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa;
specjalność rośliny ozdobne

 

Zainteresowania naukowe:

mikrorozmnażanie i biotechnologia roślin, rośliny ozdobne,  architektura krajobrazu, florystyka

Zadania w projekcie:

planowanie, organizowanie oraz koordynowanie zadań merytorycznych dotyczących mikrorozmnażania wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej, ustalanie harmonogramu prowadzenia kultur tkankowych obu gatunków wierzby, nadzór nad jakością rozmnażanych mikrosadzonek, prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem pożywek, pasażowaniem roślin w kulturach tkankowych oraz związanych z aklimatyzacją uzyskanych roślin do warunków ex situ, pobieranie materiału roślinnego do inicjacji nowych kultur tkankowych wierzby borówkolistnej i wierzby lapońskiej, odkażanie i inicjacja kultur oraz nadzór nad regeneracją eksplantatów, koordynowanie badań dotyczących zgodności genetycznej uzyskanych regenerantów, nadzór i pielęgnacja roślin uprawianych w podłożu, wybór sadzonek do przeniesienia do warunków naturalnych, udział w konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań.

Kontakt:

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
tel: 0-81 531 96 86;
e-mail: