Program Statistica dostępny w Czytelni

 

Informujemy, że w Czytelni na 5 stanowiskach został zainstalowany program Statistica, z którego mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UP.