mgr inż. Barbara Misztal-Majewska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Barbara Misztal-Majewska

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na żyzność gleby i produkcyjność pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze”