Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Festynie Osiedlowym „XVI Dzień Węglina”

W dniu 16.09.2017 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wziął udział w osiedlowym festynie XVI Dzień Węglina.

 

Pracownicy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Krystyna Pudelska, prof. UP oraz dr inż. Beata Żuraw przygotowali stanowisko UP w Lublinie promujące racjonalne i estetyczne zagospodarowanie miejskich terenów zielonych.

W spotkaniu uczestniczył Wiceprezydent Lublina pan Krzysztof Komorski oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublin pan  Jarosław Pakuła oraz Radna Miasta Lublin pani Monika Orzechowska. Oprawę artystyczną wydarzenia przygotowało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Spotkanie prowadziła pani Anna Kuszneruk – Sekretarz Zarządu Dzielnicy Węglin Północny. 
 
 
 
 
Impreza plenerowa była okazją do zaprezentowania prac dyplomowych absolwentów kierunku architektura krajobrazu, którzy pod kierunkiem dr inż. Beaty Żuraw, podjęli się realizacji tematów związanych z dzielnicą Węglin:
1. Katarzyna Leziak, 2017 – „Waloryzacja przyrodnicza osiedla mieszkaniowego Lipniak w Lublinie wraz z projektem zagospodarowania zielenią ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulic: Raszyńskiej i Tarninowej” (praca magisterska),
2. Katarzyna Mirosław, 2017 – „Idea zrównoważonego rozwoju w planowaniu zagospodarowania wąwozów Lublina na przykładzie projektu ścieżki rekreacyjnej na osiedlu Lipniak w dzielnicy Weglin Północny” (praca magistarska),
3. Monika Kaniewska, 2016 – „Zagospodarowanie zieleni wokół terenów sportowych położonych przy ul. Judyma w Lublinie” (praca inżynierska),
4. Monika Dobrzańska, 2015 – „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Szwejka w Lublinie” (praca inżynierska).
 
 
 
 
 
Należy wspomnieć, że studenci kierunku architektura krajobrazu wspomagali dzielnicę w przygotowywaniu trzech projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego, które obecnie są w realizacji. Działania architektów krajobrazu, jak również studentów z kierunków: ogrodnictwo i leśnictwo, prowadzone są od 2013 roku we współpracy z Zarządem i Radą Dzielnicy Węglin Północny przy wsparciu Fundacji Niepodległości. Efektem, kilkuletniej aktywności jest podniesienie estetyki miejsca, co znajduje odbicie we wzroście zainteresowania nieruchomościami położonymi w okolicy prowadzonych prac, o czym donoszą nowi mieszkańcy dzielnicy.
 
Więcej informacji oraz relacja fotograficzna w [LINKU]