Informacja o planowanym naborze wniosków na ochronę czynną siedlisk i gatunków zagrożonych w ramach działania 2.4.1a

Informujemy, iż nabór wniosków na ochronę czynną siedlisk i gatunków zagrożonych w ramach działania 2.4.1a rozpocznie się w lutym 2018 r.

 

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych