NCN wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty

NCN wraz z siecią ForestValue zaprasza do udziału w nowym konkursie na międzynarodowe projekty, którego tematyka obejmuje wykorzystanie gospodarki leśnej w podziale na dwa obszary:

  • Innovative sustainable management of multifunctional forests;
  • Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Zachęcamy wnioskodawców do składania projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających elementy badań społecznych oraz ekonomicznych.

Część międzynarodowego projektu, która będzie finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych (TRL 1-4).

 

Adresaci konkursu:

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum składa lider projektu.

Czas trwania projektu:

minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy

Kraje uczestniczące w konkursie:

Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego
  • Zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r.
  • Termin składania full proposals: 14 sierpnia 2018 r.
  • Wyniki konkursu: październik 2018 r.
  • Rozpoczęcie projektów: przełom 2018/2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem NCN