Dr Urszula Złotek z Katedry Biochemii i Chemii Żywności laureatką konkursu Sonata

Dr Urszula Złotek, kierownik projektu “Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczuku (Levisticum officinale Koch.)” został zakwalifikowany do finansowania na podstawie decyzji Komisji Odwoławczej Rady NCN. Jest to projekt, który będzie realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!