Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z wizytą w LO w Janowie Lubelskim

We wtorek, 19 grudnia 2017 r. pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościli w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Wizyta w Liceum wiązała się z zaproszeniem jakie wystosowała mgr Agnieszka Gierczak w imieniu dyrekcji liceum. Ponadto, w październiku 2017 roku szkoła obchodziła setną rocznicę swego istnienia. Odbiorcami spotkania były klasy maturalne.
 

Nad organizacją spotkania i wyjazdu do liceum czuwał Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.
 

Uczniowie wysłuchali dwóch wystąpień: dr Pawła Michalskiego z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej na temat "Dlaczego warto studiować z nami?" oraz studentki lic. Pauliny Skorek z kierunku Dietetyka "Co w diecie piszczy, czyli ciekawostki dietetyczne".

 

 

 

 

Ofertę studiów UP w Lublinie zaprezentowali (według kolejności wystąpień):
Wojciech Biszczak, student IV roku z Wydziału Agrobioinżynierii

dr inż. Jerzy Ziętek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Marta Dybczyńska, studentka III roku z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

mgr inż. Agnieszka Furmańczyk z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

mgr inż. Kamil Wilczyński, doktorant III roku z Wydziału Inżynierii Produkcji

lic. Paulina Skorek, studentka II roku studiów II stopnia z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

 

 

 

                                                                                                               Zdjęcia dr Paweł Michalski