Nabór wniosków na „Studia dualne”- opracowanie programów kształcenia i realizacja studiów dualnych – do 2.03.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

 

Cel konkursu:  

Opracowanie i realizacja studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

Projekt złożony w konkursie przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym.

 

Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kierunkach o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

 

Kwota przeznaczona na konkurs:

100 000 000,00 PLN

 

Termin naboru wniosków konkursowych:

18.01.2018 – 2.03.2018 r.

 

Wszystkich przedstawicieli wydziałów uczelni, zainteresowanych składaniem wniosków na ww. konkurs, prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 19.01.2018 w Sali Kolegialnej Rektoratu UP o godz. 10.00.

W kwestiach szczegółów dotyczących spotkania i konkursu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:


Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463