Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina ws. powołania Związku Uczelni Lublina 18.12.2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał w Lublinie w dniu 18 grudnia 2017 r. zgodę na zainicjowaną kilka miesięcy temu współpracę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej. 


 

Decyzje o powołaniu Związku Uczelni Lublina senaty UMCS, UP i PL podjęły już w lipcu. Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań. Związek Uczelni Lublina daje lepsze możliwości do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych, laboratoriów, wspierania komercjalizacji wyników badań, upowszechniania i pomnażania osiągnięć w zakresie nauki, kultury narodowej i techniki w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, współpracy w zakresie wydawniczej Uczelni oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. 
 
 
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zauważył że: 
 
„Próby porozumienia, współpracy, połączenia strukturalnego podejmowane były również wcześniej, niestety przynajmniej w naszym środowisku, na naszej Uczelni, był daleko idący opór, to nie był jeszcze ten czas, istniała silna potrzeba samodzielności, nacieszenia się wolnością akademicką, suwerennością. Minęło kolejne 20 lat i teraz gdy tutaj podjęliśmy inicjatywę utworzenia tego związku, to muszę z pewną satysfakcją przyznać, ze Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie tę propozycję przyjął jednomyślnie. Nie było cienia wątpliwości, nasza społeczność akademicka dojrzała. Przyszłość naszego ośrodka wiąże się z połączeniem środków. 
Region lubelski, mówię to ze swojego pola działania, to naprawdę bardzo ważny region w produkcji żywności w Polsce. Predysponowany do tej produkcji żywności prozdrowotnej, funkcjonalnej. Region o dużej ilości obszarów cennych przyrodniczo: Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy kilkanaście krajobrazowych parków. W związku z tym, razem jesteśmy w stanie w tych wszystkich obszarach zdecydowanie lepiej pracować, osiągać lepsze sukcesy i rezultaty. Mamy na każdej Uczelni dobrą a nawet znakomitą kadrę naukową. Połączenie sił przyniesie lepsze rezultaty.” 
 
Minister NiSW Jarosław Gowin poparł inicjatywę stworzenia Związku Uczelni Lublina. Podziękował również władzom trzech lubelskich uczelni, senatom i całym wspólnotom akademickim, że jako drugi ośrodek akademicki w Polsce zdecydowali się połączyć swoje potencjały i działać skutecznie w zakresie badań i grantów naukowych.
 
 
Minister podkreślił znaczenie ZUL nie tylko dla Lublina, ale dla całego Środowiska Akademickiego w Polsce:
 
„Dla mnie ta dzisiejsza Uroczystość jest ważna ze szczególnego powodu: Trwa taki unikalny w skali Europy dialog między Ministerstwem, a Środowiskiem Akademickim. A także dialog wewnątrz  środowiska akademickiego na temat konstrukcji dla nauki nowej ustawy i widać wyraźnie, że różne środowiska akademickie w Polsce różnie się do tych zmian ustosunkowują. Są tacy, którzy chowają głowę w piasek, obawiają się zmian, ale są też środowiska, które bardzo aktywnie podchodzą do tych zmian, widzą w nich szanse i nie czekają na nowe rozwiązania ustawowe tylko wewnętrznie się reformują, albo – tak, jak w przypadku Lublina, tych trzech Uczelni –  wspierają się wzajemnie szukając efektu symetrii.”
„Więc jeszcze raz serdecznie gratuluję Panom Rektorom i społecznościom wszystkich trzech Uczelni, mam nadzieję że z czasem do tego Związku przystąpią inne uczelnie lubelskie, dlatego że Lublin jest miastem akademickim. Lublin jest jednym z największych i najważniejszych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce i z całą pewnością współpraca lubelskich uczelni to jest szansa dla Lublina i dla regionu lubelskiego.”   
 
                            
Minister zaznaczył, że uczelnie zrzeszone w ZUL będą samodzielnie podejmować decyzje zachowując swoją autonomie. Ministerstwo oraz Rząd nie zamierza niczego środowisku akademickiemu narzucać. Minister podkreślił, że czuje się zaszczycony podpisując zgodę na powołanie Związku Uczelni Lubelskich.     
 
 
Więcej informacji pod linkami: