Grant z NCN dla dr Urszuli Złotek

Miło nam poinformować, że dr Urszula Złotek, adiunkt z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii uzyskała grant w konkursie Sonata 12.

W ramach konkursu oceniane były projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Laureatka będzie realizowała projekt pt. "Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.”  

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z  Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Gen Karola Kaczkowskiego. Wartość projektu po stronie UP Lublin:  72 000,00 zł, a po stronie partnera WIHE Warszawa:  18 585,00 zł  

 

Serdecznie gratulujemy!