Relacja z wystawy Kompozycji Bożonarodzeniowych 2017 roku

W dniach 14-15 grudnia 2017 r. została zorganizowana wystawa Kompozycji Bożonarodzeniowych.

 

 

Uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek 14 grudnia, które zaszczycili swoją obecnością Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w osobach Prorektor prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej, Prorektora prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Zenii Michałojć, Prodziekan dr hab. Bożeny Denisow oraz Dyrektor Biblioteki UP dr Pauliny Studzińskiej-Jaksim i Kierownik Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej UP w Lublinie mgr Iwony Pachcińskiej. Zaszczycili nas również zawsze sympatyzujący z SKNO: prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, prof. dr hab. Jerzy Hetman, prof. dr hab. Danuta Kozak, dr hab. Krystyna Pudelska, prof. nadzw., dr hab. Mirosława Chwil, dr Grażyna Zawiślak, dr Mariusz Szmagara, dr Marzena Parzymies, dr Alicja Świstowska, dr Ernest Stawiarz.

 

 

Piękne stroiki oraz kompozycje Bożonarodzeniowe wykonane zostały przez studentów Koła Naukowego Ogrodników pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Dzida. Tradycje najstarszego KNO Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu podtrzymują i kontynuują: inż. Jan Zdulski – prezes Koła, inż. Karolina Tymoszuk – wiceprezes, Hubert Rudzewski – wiceprezes oraz członkowie: inż. Alona Khusnutdinova, Gabriela Inglot, Agata Ciciak, Uliana Havryliv, Martyna Janoszczyk, Emilia Chojecka. Studenci są reprezentantami kierunku Zielarstwo i Terapie Roślinne, Ogrodnictwo oraz Architektura Krajobrazu i Hortiterapia. Prace twórcze wspierali również studenci Hipologii i Jeździectwa oraz Leśnictwa: Magdalena Adamus i Jakub Jakimiuk.

 

Piękno Bożego Narodzenia stwarza kreację nowej współpracy, którą można było obserwować w ramach wystawy. Jak już zostało zapoczątkowane kilka lat temu w tym roku również wystawę uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” prezentując kolędy z własnej płyty. Ponadto Wystawa Bożonarodzeniowa 2017 roku wzbogacona została przez prace Studentów Koła Naukowego Turystyczno-Krajoznawczego pod opieką prof. dr hab. Bogusława Sawickiego. Bardzo ciekawe kompozycje przedstawiły także dr Marzena Parzymies i dr Alicja Świstowska wraz ze studentami kierunku Ogrodnictwo i Gastronomia wprowadzając w klimat dawnych ozdób świątecznych jakimi były podłaźniczki i światy.

 

Pasje studentów mogą się spełniać i realizować dzięki życzliwości i wsparciu Władz Uczelni i Wydziału, za które jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy.
 

„Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia,
Odkrywa się jedną elementarną prawdę.
Gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy,
Wspiera nas opatrzność.”

                                                                             Johann Wolfgang Goethe

Wystawa kompozycji Bożonarodzeniowych 2017 została przygotowana, otwarta i przeszła do historii.
                                                                                                              Studenci SKNO

 

 

foto: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej