Environment Complete i SPORTDiscus with Full Text – nowe bazy na EBSCOhost

 

 

Zachęcamy do korzystania z nowych baz na platformie EBSCOhost.

 

 

Baza Environment Complete zawiera ponad 2,4 mln rekordów z przeszło 2200 krajowych i zagranicznych tytułów, których zasięg chronologiczny sięga roku 1888 r. (obejmuje ponad 1350 kluczowych wciąż ukazujących się tytułów) oraz ponad 190 monografii. Baza danych zawiera również pełne teksty z przeszło 920 czasopism.

 

 

Baza SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym na świecie źródłem pełnotekstowych materiałów z czasopism z dziedziny sportu i medycyny sportowej, udostępniającym pełny tekst dla ponad 550 czasopism zindeksowanych w bazie SPORTDiscus. Ta rzetelna baza zawiera pełny tekst wielu najczęściej wykorzystywanych czasopism w indeksie SPORTDiscus – bez okresu karencji (opóźnienia). Zakres chronologiczny pełnotekstowej bazy danych sięgający 1985 roku czyni SPORTDiscus with Full Text nieodzownym narzędziem do analizy wszystkich obszarów literatury z dziedziny sportu i medycyny sportowej.