Studenci kierunku „Zielarstwo i terapie roślinne” na spotkaniu z pracownikiem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

14 grudnia 2017 r. studenci z kierunku „Zielarstwo i terapie roślinne” (studia I stopnia) z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach przedmiotu Obrót produktami zielarskimi, które zorganizowała dr inż. Wioletta Wróblewska.
Na spotkaniu Pani Iwona Skałecka przedstawiła informacje na temat celu działalności IJHARS, jakim jest ochrona konsumentów i producentów poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji  na temat artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ułatwienie wymiany handlowej. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zakresu działalności IJHARS, m.in. kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (z uwzględnieniem produktów zielarskich), w tym ich znakowania.

 

                                                                                                    foto: Katedra Zarządzania i Marketingu