Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UP w Lublinie a TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

15 grudnia 2017 r. prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej UP w Lublinie prof. dr hab. Zbigniew Grądzki podpisał porozumienie o współpracy z TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Obejmuje ono m. in.:
 

  • opracowywanie projektów wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych, które mogłyby być finansowane ze środków własnych Partnerów, z budżetu państwa, funduszy pomocowych lub z Programów Ramowych Badań i Rozwoju Unii Europejskiej,

 

  • wspólną realizację przedsięwzięć naukowych i badawczo – rozwojowych, a także związanych z nimi prac przygotowawczych oraz rozpowszechnianie wyników tych prac poprzez tworzenie konsorcjów badawczych lub na zasadzie podwykonawstwa,

 

  • przyjmowanie przez TÜV NORD na praktyki dyplomowe studentów UP,

 

  • prowadzenie przez UP w Lublinie tematów prac dyplomowych zgodnie z sugestiami TÜV NORD,

 

  • wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów,

 

  • publikowanie artykułów naukowych w wydawnictwach UP w Lublinie,

 

  • współpracę w zakresie tworzenia i opracowania specjalności, programów kształcenia dotyczących wdrażania i doskonalenia systemów jakości według standardów międzynarodowych w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, logistyki, transportu oraz innych obszarach tematycznych zgodnych z profilem działalności Partnerów – z przeznaczeniem do realizacji w procesie dydaktycznym UP w Lublinie,

 

  • umożliwienie zdobycia przez studentów UP – w toku dydaktycznym uzgodnionym przez Partnerów – certyfikatów kompetencji TÜV NORD.

 

 

Szczegółowe zasady realizacji przez Partnerów wybranych przedsięwzięć określone będą w odpowiednich umowach i porozumieniach z uwzględnieniem ustaleń podpisanej dzisiaj umowy. Bieżącym nadzorowaniem i kierowaniem realizacji prac zajmą się Koordynatorzy:  dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. UP w Lublinie –  Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu oraz Andrzej Żukowski – Dyrektor ds. Edukacji  TÜV NORD Polska.

 

 

 

                                                                                                       foto: Katedra Zarządzania i Marketingu