JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk uhonorowany medalem im. Michała Oczapowskiego

Miło nam poinformować, że JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk został uhonorowany przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk prestiżowym Medalem im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych.
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 14 grudnia 2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Odznaczenia dokonał Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński.

 

                                                                                                                                         foto: Jakub Ostałowski

 

Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r. jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).
Michał Oczapowski żył w latach 1788-1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Opublikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa.

 

 

 

instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/4661-uroczystosc-wreczenia-nagrod-naukowych-wydzialow-polskiej-akademii-nauk