Dr inż. Izabela Natalia Jośko stypendystką programu “Stypendia dla wybitnych młodych naukowców”

Miło nam poinformować, że Pani dr inż. Izabela Natalia Jośko, pracownik Katedry Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej została laureatką konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej
W XII edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1159 wniosków, z  których wyłoniono do finansowania 209 wybitnych młodych naukowców.
Serdecznie gratulujemy,  życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat.  Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlega m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.
Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.
Podstawą jest art. 28 a ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249, poz. 1268 oraz z 2016 poz. 1020 i 1311) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.