Wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Pani Dziekan prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska wręczyły absolwentom Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki dyplomy ukończenia studiów oraz stosowne wyróżnienia.
 

Łącznie na wszystkich kierunkach Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki dyplom uzyskało 286 absolwentów.

 

 

Dyplom wyróżniającego się Absolwenta:
 

Kierunek Zootechnika – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Agnieszka Tomczyk – średnia ocen 4,73
mgr inż. Anna Kusak – średnia ocen 4,72

Kierunek Ochrona Środowiska – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Agnieszka Kukier – średnia ocen 4,85
mgr inż. Milena Kuk – średnia ocen 4,84

Kierunek Biologia – studia stacjonarne I stopnia
lic. Tomasz Piotr Wodyk – średnia ocen 4,83
lic. Aleksandra Antonina Wojewoda – średnia ocen 4,70

Kierunek Biologia – studia stacjonarne II stopnia
mgr Aleksandra Szabelak – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,88
mgr Karolina Furtak – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,80
mgr Kinga Weronika Panasiuk – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,79
mgr Klaudia Sysiak – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,76
mgr Weronika Blicharz – średnia ocen 4,83

Kierunek Biologia – studia niestacjonarne II stopnia
mgr Aleksandra Musiał – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,77
mgr Angelika Tkaczyk – specjalność biologia sądowa, średnia ocen 4,70

Kierunek Hipologia i jeździectwo – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Marta Maria Liss – średnia ocen 4,94

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Justyna Smyk – średnia ocen 4,88

Kierunek Bezpieczeństwo żywności – studia stacjonarne I stopnia
inż. Śmiech Aneta – 4,84

Kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Patrycja Massalska – średnia ocen 4,73

Kierunek Behawiorystyka zwierząt – studia stacjonarne I stopnia
inż. Joanna Edyta Kapustka – 4,75

Kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Sabina Małgorzata Jakubaszek – średnia ocen 4,95
mgr inż. Adrian Mateusz Szala – średnia ocen 4,88
mgr inż. Agnieszka Wołosowicz – średnia ocen 4,79
mgr inż. Sylwia Dominika Dados – średnia ocen 4,71

Absolwenci wyróżnieni przez J. M. Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka Honorową Odznaką UP w Lublinie:

Kierunek Zootechnika – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Agnieszka Tomczyk
mgr inż. Anna Kusak

Kierunek Ochrona Środowiska – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Agnieszka Kukier
mgr inż. Milena Kuk
mgr inż. Michał Robak

Kierunek Biologia – studia stacjonarne I stopnia
lic. Tomasz Piotr Wodyk
lic. Aleksandra Antonina Wojewoda

Kierunek Biologia – studia stacjonarne II stopnia
mgr Aleksandra Szabelak
mgr Karolina Furtak
mgr Kinga Weronika Panasiuk
mgr Klaudia Sysiak
mgr Weronika Blicharz

Kierunek Biologia – studia niestacjonarne II stopnia
mgr Aleksandra Musiał
mgr Angelika Tkaczyk

Kierunek Hipologia i jeździectwo – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Marta Maria Liss
mgr inż. Barbara Katarzyna Urban

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Justyna Smyk

Kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Sabina Małgorzata Jakubaszek
mgr inż. Adrian Mateusz Szala
mgr inż. Agnieszka Wołosowicz
mgr inż. Sylwia Dominika Dados

Wyróżnienia Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej uzyskali:
mgr inż. Sabina Małgorzata Jakubaszek – absolwentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,95)
mgr inż. Marta Maria Liss – absolwentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Hipologia i jeździectwo – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,94)
mgr inż. Justyna Smyk – absolwentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,88)
mgr inż. Adrian Szala – absolwentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Doradztwo w obszarach wiejskich – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,88)
mgr Aleksandra Szabelak – absolwentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Biologia specjalność Biologia sądowa – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,88)

Wyróżnione prace dyplomowe:

Kierunek Zootechnika – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Katarzyna Maria Owczarek za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej pt. „Minimalizacja stresu prosiąt odsadzonych z wykorzystaniem liczydeł z kolorowymi piłkami" pod kierunkiem dr hab. Marka Babicza prof. nadzw. Recenzent prof. dr hab. Maria Tietze.
mgr inż. Agnieszka Tomczyk za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Fizjologii Zwierząt pt. „Analiza histomorfometryczna wybranych struktur jelita cienkiego u prosiąt po prenatalnej suplementacji HMB pod kierunkiem dr hab. Ewy Tomaszewskiej. Recenzent dr hab. Małgorzata Kwiecień.

 

Kierunek Ochrona Środowiska – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Michał Stalęga za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa pt. „Działania myśliwych z zakresu ochrony przyrody w Polsce” pod kierunkiem dr hab. Mariana Flisa. Recenzent dr hab. Anna Winiarska-Mieczan.

 

Kierunek Biologia – studia stacjonarne I stopnia
lic. Monika Świątek za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Klonowanie cDNA genów VHL i HIF-1α” pod kierunkiem dr Beaty Horeckiej. Recenzent dr Sebastian Knaga.
lic. Patryk Mikulski za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Związek defektu genomu mitochondrialnego z procesami starzenia" pod kierunkiem dr hab. Brygidy Ślaskiej prof. nadzw. Recenzent prof. dr hab. Maria Tietze.

Kierunek Biologia – studia stacjonarne II stopnia
mgr Magda Wolska za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa pt. „Potencjalne biomarkery ekspozycji na stresory chemiczne zawarte w kosmetykach drogeryjnych u Cepaea nemoralis (Gastropoda: Pulmonata)” pod kierunkiem dr Danuty Kowalczyk-Peckiej. Recenzent prof. dr hab. Maria Tietze.
mgr Ewa Barbara Dudzińska za pracę dyplomową wykonaną w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Polimorfizm SNP wybranych genów w niestwoistych zapaleniach jelit” pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Gryzińskiej. Recenzent dr hab. Katarzyna Ognik.

Kierunek Biologia – studia stacjonarne II stopnia, specjalność Biologia sądowa
mgr Kinga Weronika Panasiuk za pracę dyplomową wykonaną w pt. „Sądowo-weterynaryjna ocena obrażeń postrzałowych głowy psów przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych oraz nowoczesnych technik obrazowania” pod kierunkiem dr Piotra Listosa w Katedrze Anatomii Patologicznej. Recenzent dr Roman Dąbrowski.
mgr Monika Małgorzata Serafin za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Patomorfologiczna ocena kości psów (Canis familiaris) w aspekcie weterynarii sądowej” pod kierunkiem dr Justyny Batkowskiej. Recenzent dr Piotr Listos.
mgr Ewelina Zawadzka za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Opracowanie panelu mikrosatelitarnego przeznaczonego do identyfikacji osobniczej i określenia stopnia pokrewieństwa norek amerykańskich (Neovision vision)” pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Jakubczaka. Recenzent prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska.

Kierunek Biologia – studia niestacjonarne II stopnia
mgr Angelika Tkaczyk za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej pt. „Analiza polimorfizmów sekwencji mitochondrialnego DNA różnych ras psów w aspekcie badań medyczno-sądowych” pod kierunkiem prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej. Recenzent prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska.

 

Kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Paulina Anna Kikłowicz za pracę dyplomową wykonaną w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii pt. „Bezpieczeństwo spożywania napojów energetyzujących i izotonicznych przez osoby dorosłe” pod kierunkiem dr Wioletty Smolińskiej. Recenzent dr hab. Renata Klebaniuk prof. nadzw.
mgr inż. Milena Lenty za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła pt. „Ocena zdrowotności gruczołu mlekowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka pozyskiwanego od krów ras lokalnych” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Witolda Chabuza. Recenzent dr hab. Jolanta Król.
mgr inż. Anna Agnieszka Nowaczek za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła pt. „Zmiana parametrów fizycznych jogurtów w czasie przechowywania chłodniczego” pod kierunkiem dr Anety Brodziak. Recenzent dr hab. Jolanta Król.

 

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Smyk Justyna za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska pt. „Bezpieczeństwo strażaków w trakcie wykonywania działań ratowniczych a ryzyko zawodowe” pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek. Recenzent dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska prof. nadzw.

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia niestacjonarne I stopnia
inż. Paweł Karnat za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Biochemii i Toksykologii pt. „Ocena zagrożeń występujących u pracowników zatrudnionych w budownictwie drogowym” pod kierunkiem dr Iwony Sembratowicz. Recenzent dr Anna Stępniowska.

 

Kierunek Behawiorystyka zwierząt – studia stacjonarne II stopnia
mgr inż. Stefano Gandini za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska pt. „Akineza jelitowa osieroconych kociąt tygrysów bengalskich w niewoli” pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Bis-Wencel. Recenzent dr hab. Henryk Krukowski.

Kierunek Behawiorystyka zwierząt – studia niestacjonarne I stopnia
inż. Izabela Serafin za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej pt. „Rola zwierząt w procesie leczenia osób uzależnionych od alkoholu” pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Tietze. Recenzent prof. dr hab. Leszek Drozd.
inż. Joanna Marta Babiuch za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej pt. „Projekt zagospodarowania przestrzeni wybiegu dla psów” wykonaną pod kierunkiem dr Wandy Krupy. Recenzent dr hab. Jarosław Kamieniak.
inż. Agnieszka Maria Bogucka za pracę dyplomową wykonaną w  Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa pt. „Diagnoza stanu populacji oraz behawioru dzika, jako gatunku inwazyjnego na świecie – analiza porównawcza” pod kierunkiem dr Mariusz Wójcika. Recenzent dr hab. Marian Flis.
inż. Dagmara Anna Wichłacz-Głowacka za pracę dyplomową wykonaną w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej pt. „Optymalizacja przestrzeni przeznaczonej do utrzymania koni” pod kierunkiem dr Wandy Krupy. Recenzent prof. dr hab. Marii Tietze.

Dyplomy za pracę w Kołach Naukowych uzykali:
ze Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska, opiekun prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek
mgr inż. Karolina Jóźwik
mgr inż. Justyna Gierczak-Prończuk
mgr inż. Dagmara Łuczkiewicz
lic. Laura Błaszczak

ze Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów „Mikrobis”, opiekun dr Justyna Bohacz
mgr inż. Łukasz Iwanowski
mgr inż. Agata Karwan
mgr inż. Damian Zgórski

ze Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii i BHP, opiekun dr hab. Halina Pawlak
mgr inż. Kamil Sieńca
mgr inż. Justyna Gierczak-Prończuk

ze Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, opiekun dr hab. Witold Chabuz
mgr inż. Karolina Białek
mgr inż. Paulina Bednarczuk
mgr inż. Justyna Bochnak
mgr inż. Sebastian Karcza
mgr inż. Adrian Kubaczyński
mgr inż. Luiza Lechoszest
mgr inż. Milena Lenty
mgr inż. Katarzyna Owczarek
mgr inż. Ireneusz Pożak
mgr inż. Aleksandra Skrobisz
mgr Angelika Tkaczyk
mgr inż. Paulina Widz
mgr inż. Małgorzata Zarek
lic. Konrad Mioduchowski

Dyplomy za działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego przyznane przez Panią Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halinę Buczkowską na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego otrzymali:
mgr inż. Aleksandra Skrobisz
lic. Konrad Mioduchowski