Studenci z Dietetyki na spotkaniu z pracownikami Działu Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego

W dniu 8 grudnia 2017 r. studenci z kierunku Dietetyka (studia II stopnia) z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w ramach przedmiotu Demografia i epidemiologia żywieniowa, które zorganizowała dr inż. Wioletta Wróblewska.

Studenci zapoznali się z programem „Trzymaj formę”, który przedstawiła Wojewódzki Koordynator tego programu pani Magdalena Kaproń. Celem tego programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Działalność Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia została przedstawiona przez Magdalenę Smolińską-Kornas, w tym programy edukacyjne i informacyjne adresowane do dzieci i młodzieży czy ogółu społeczeństwa.

 

 

                                                                                            Foto: Emilia Błaszczak, studentka Dietetyki