Zmarł dr inż Wacław Mitrus

 

 

 

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 grudnia 2017 r.

zmarł w wieku 81 lat

 

dr inż. Wacław Mitrus

emerytowany pracownik

Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie,
specjalista z zakresu z zakresu melioracji wodnych i przeciwerozyjnych,
 inżynierii i ochrony środowiska.

Msza i ceremonia pogrzebowa odbędzie w dniu 11.12.2017 r. o godz. 9:00 
w kaplicy cmentarnej przy
ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie

Rektor i Senat oraz Dziekan, Rada Wydziału Inżynierii Produkcji

oraz pracownicy Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

***


Dr inż. Wacław Mitrus urodził się 16.05.1936 w Ostrówku koło Milejowa. W latach 1954-1958 odbył studia pierwszego stopnia na Wydziale Rolnym w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie, a studia drugiego stopnia odbywał w latach 1960-1961 również na tym samym wydziale. W roku 1963 ukończył studia podyplomowe w zakresie gleboznawstwa melioracyjnego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1969 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie ukończył studia zaoczne  i uzyskał dyplom magistra inżyniera melioracji wodnych. Doktorat w zakresie melioracji wodnych obronił w 1989 r. na Akademii Rolniczej w Lublinie. W latach 1958-1960 pracował jako nauczyciel w szkole rolniczej. Następnie w latach 1961-1986 podjął pracę w Centralnym Biurze Projektów Wodno-Melioracyjnych w Lublinie. W latach 1986-2001 pracował jako specjalista, a następnie straszy specjalista w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. W roku 2001 przeszedł na emeryturę. Opublikował kilkanaście prac naukowych z zakresu melioracji wodnych i przeciwerozyjnych oraz z inżynierii i ochrony środowiska.

 
Prof. dr hab. Stanisław Pałys