Inicjatywa CORNET – Otwarcie naboru wniosków w 25 konkursie

NCBR otworzyło naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Cel konkursu
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych.

Zakres konkursu
Zakres konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie
W konkursie biorą udział następujące kraje:
• Austria (FFG)
• Belgia – Flandria (VLAIO)
• Belgia – Walonia (SPW-DGO6)
• Czechy (MPO)
• Holandia (NEA)
• Japonia (NEDO)
• Kanada – Quebec (MESI)
• Niemcy (AiF, BMWi)
• Peru (CIENCIACTIVA)
• Polska (NCBR)
• Szwajcaria (BFE)
 
Termin naboru projektów:
7.12.2017 28.03.2018 (12:00 CET)

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
Data naboru wniosków krajowych Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 kwietnia 2018 r.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Programów Międzynarodowych
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

 

Kontakt w NCBR:
Informacji w sprawie konkursu udzielają
Dominika Mickiewicz
tel. +48 22 39 07 139
e-mail:
Kontakt w sprawach finansowych:
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail:
 
Kontakt w CORNET:

Sekretariat konkursu:
Felix Rotter
+49.221.37680.337

 
Więcej informacji na stronie internetowej 25 konkursu w ramach inicjatywy Cornet –>