Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu (np. współmałżonek), proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Pracowniczych (mgr Marta Daniluk, pokój 251) celem wypełnienia druków zgłoszeniowych do ZUS (wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z Dziekanatu, że jest się doktorantem UP w Lublinie).