NCBiR: Konkurs na Wspólne Przedsięwzięcie z województwem lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

Konkurs: Konkurs 2/4.1.1/2017_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
 

Wspólne Przedsięwzięcie pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych to program wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Województwo Lubelskie. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów wybieranych w ramach niezależnych konkursów organizowanych przez NCBR oraz przez Województwo Lubelskie. W ramach konkursów organizowanych przez NCBR do dofinansowania wybierane będą projekty mające charakter wyłącznie badań przemysłowych, natomiast w ramach konkursów organizowanych przez Województwo Lubelskie – wyłącznie prac rozwojowych.
 
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026. Realizacja programu ma przyczynić się do:
•wzrostu aktywności jednostek naukowych w obszarze fotoniki oraz
•wzrostu zaangażowania przedsiębiorstw działających w obszarze fotoniki w finansowanie prac badawczo-rozwojowych.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia zostały zdefiniowane przez Województwo Lubelskie i obejmują:

1.Obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji;
2.Obszar technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym;
3.Obszar technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła;
4.Obszar technologii horyzontalnych.

Konkurs organizowany przez NCBR jest dedykowany konsorcjom, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.


Przedmiot konkursu:
badania przemysłowe
Termin naboru  wniosków: 29 grudnia 2017 r. – 1 marca 2018  r. (do godz. 16:00)

Poziom dofinansowania:
1)dla przedsiębiorstw:
– dla mikro – i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych,
 -dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych,
– dla dużego przedsiębiorcy: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych;
2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych
– 1 mln PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln PLN.
Budżet konkursu: 20 000 000 PLN

 


Inne ważne informacje o konkursie

W projekcie możliwe jest zlecenie realizacji prac na zasadzie podwykonawstwa.
Wartość tych prac nie może przekroczyć:
– 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,
– 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.
Termin oceny wniosków:
do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBi
R –>


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463